Tarieven en toegankelijkheid

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
Een uitzondering hierop vormt de begeleiding bij urine-incontinentie.
Dit wordt 9 keer vergoed uit de basisverzekering mits u een verwijzing van een arts heeft.
Onze praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij de volgende tarieven:

  • Intake en onderzoek: € 47,50
  • Behandeling bekkenfysiotherapie: € 44,50
  • Behandeling bekkenfysiotherapie aan huis: € 58,75
  • Niet tijdig afgezegde behandeling: € 25,00

Fysiotherapie, dus ook bekkenfysiotherapie is vrij toegankelijk. U kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts een afspraak maken.
(zie uitzondering vergoeding voor begeleiding bij urine-incontinentie uit de basisverzekering)

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl

ZwangerFit 
Het het betreft 10 lessen op woensdagavond van 19u30 tot 20u30.
Tarief €120,- (bij behoefte aan meer lessen wordt € 12,- per les berekend)

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.
Op maandag eventueel in de avond tot 21.00 uur.